Activitati pe malul romanesc

Echipa formată din experții EPC Consultanță de mediu a desfășurat în perioada octombrie – noiembrie 2017 activități de teren pe malul românesc al Dunării dintre Gârla Mare şi Popina, iar in luna martie 2018 activități de teren pe sectoarele:

 • Sectorul dintre Popina şi Kosui;
 • Sectorul dintre Batin-Belene;
 • Sectorul Corabia;
 • Sectorul Bechet.

Deplasările au avut ca scop colectarea de informaţii privind habitatele, flora, nevertebratele, amfibienii, reptilele, păsarile (ultimele cuibaritoare, migraţie de toamnă) şi mamiferele.

De asemenea, in luna octombrie 2017 o echipa formata din experți din Bulgaria (DICON Group - Bulgaria)  a desfășurat activități de teren în toate cele 12 puncte critice situate în interiorul sau parțial în interiorul siturilor Natura 2000. Investigațiile de teren au avut ca scop colectarea/confirmarea în teren a datelor referitoare la habitatele naturale, speciile de faună și floră salbatică, pentru malul bulgar, și documentarea acestora.

În lunile octombrie – noiembrie 2017 si luna iulie 2018 o echipă formată din experți ai INCD – ,,Delta Dunării“ Tulcea a fost și ea prezentă în teren pentru a determina în principal natura substratului, localizarea GPS a zonelor de interes ca zone de reproducere pentru sturioni, adâncimea şi viteza de curgere a apei (cu ADV) deasupra fundului în zonele cu substrat pietros/stâncos, pe toata lățimea Dunării, în următoarele puncte critice: Gârla Mare, Salcia, Bechet, Corabia, Belene, Vardim, Iantra, Batin, Kosui şi Popina.
În urma investigațiilor de teren efectuate experții INCD – ,,Delta Dunării“ Tulcea au elaborat raportul privind “Evaluarea habitatului peștilor migratori – Revizuirea inițială a opțiunilor propuse privind navigabilitatea”, versiune preliminară in care au fost formulate recomandări privind propunerile inițiale de îmbunătățire a navigației in 5 puncte critice.

Având în vedere complexitatea Proiectului atât din punct de vedere tehnic, cât și al condițiilor specifice de amplasament, Consultantul (Halcrow România SRL) a făcut demersurile necesare organzării de întâlnirii cu fiecare custode/administrator al Siturilor Natura 2000 din zona proiectului, în vederea prezentării proiectului, a particularităților specifice acestuia și de asemenea, pentru solicitarea datelor necesare evaluării impactului asupra stării de conservare a speciilor și habitatelor de interes comunitar din siturile Natura 2000 aflate în custodie sau administrate de aceștia:

 • Întâlnire Halcrow – Asociția Echilibru (București, 02.03.2018);
 • Întâlnire Halcrow – Societatea Ornitologică Română (București, 02.03.2018);
 • Întâlnire Halcrow – Ocolul Silvic Baneasa Comuna Baneasa, Jud Constanța  (Comuna Băneasa, 05.03.2018);
 • Întâlnire Halcrow – Buttetrfly Effect SRL (Craiova, 06.03.2018);
 • Întâlnire Halcrow – Direcția Silvică Craiova (Craiova, 06.03.2018);
 • Întâlnire Halcrow – Centrul Județean pentru protecția Naturii, Turism și Dezvoltare Rurală Durabilă, CJ Dolj (Craiova, 06.03.2018);
 • Întâlnire Halcrow – Asociația WWF Programul Dunăre - Carpați România  (București, 09.03.2018);
 • Întâlnire Halcrow – Asociația Bio Romania (București, 09.03.2018);
 • Întâlnire Halcrow – Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate (București, 15.03.2018).