Semnare contract "Asistență tehnică pentru revizuire și completare studiu de fezabilitate privind îmbunătățirea condițiilor de navigație pe sectorul comun româno-bulgar al Dunării și studii complementare"

În data de 07.03.2017, Administrația Fluvială a Dunării de Jos R.A. Galați, în calitate de beneficiar, a semnat contractul nr. 19 / 07.03.2017, pentru "Asistență tehnică pentru revizuire și completare studiu de fezabilitate privind îmbunătățirea condițiilor de navigație pe sectorul comun româno-bulgar al Dunării și studii complementare", cu HALCROW ROMANIA SRL.
Prima campanie de măsurători a început, în data de 06 aprilie 2017, conform contractului la 3 zile după emiterea Ordinul de Începere al activităților, 03.04.2017. Măsurătorile se vor desfășura de la aval km 375, spre amonte km 863.
Activitățile ce se vor derula constau în:

  • Stabilirea unor puncte de referință;
  • Măsurători hidrografice;
  • Măsurători topografice;
  • Măsurători hidrodinamice;
  • Măsurători de sedimente;
  • Investigații geotehnice;
  • Colectare imagini aeriene.