Prima campanie de măsurători a fost finalizată

1. Prima campanie de măsurători a fost finalizată, în data de 12 iunie 2017. Măsurătorile au fost executate, de la aval km 375, spre amonte km 863.

Echipa de măsurători a fost alcătuită din personal calificat pentru toate tipurile de măsurători.

Activitățile ce s-au derulat, au constat în următoarele:

 • Stabilirea unor puncte de referință, finalizată la data de 12 iunie 2017;
 • Măsurători hidrografice, finalizată la data de 12 iunie 2017;
 • Măsurători topografice, finalizată la data de 23 aprilie 2017;
 • Măsurători hidrodinamice, finalizată la data de 12 iunie 2017;
 • Măsurători de sedimente, finalizată la data de 12 iunie 2017;
 • Investigații geotehnice, finalizată la data de 26 mai 2017;
 • Colectare imagini aeriene, finalizată la data de 12 iunie 2017;
 • Inventarul malurilor şi al structurilor (fotografii geo-referenţiate);  
 • Inventarul activităţilor economice şi culturale din albie.

În perioada următoare se vor procesa toate datele recoltate. În paralel, se pregătesc ambarcațiunile, echipamentele și dispozitivele necesare pentru campania a doua de măsuratori.

2. Procedura de autorizare a proiectului a început cu depunerea cererilor pentru emiterea certificatelor de urbanism la consiliile judeţene (CJ) Călăraşi, Giurgiu, Mehedinţi şi Dolj, respectiv locale (Primăria Oraşului Corabia) din aria proiectului, în perioada 07.06.2017 – 08.06.2017.
Până în prezent, au fost obţinute certificatele de urbanism nr. 266/26.06.2017 – emitent Primăria Oraşului Corabia şi nr. 183/19.06.2017 – emitent CJ Călăraşi, urmând ca şi celelalte certificate de urbanism să fie emise de autorităţile competente.

3.După obţinerea certificatelor de urbanism, se va demara procedura de evaluare a impactului asupra mediului in Romania si Bulgaria.

4. Primul Workshop va avea ca tematică «Masurători de teren şi aspecte de mediu» şi va fi organizat în data de 04.07.2017, la Bucureşti. Numărul estimat de participanţi este de minim 50 participanţi (reprezentanţi ai autorităţilor locale şi centrale din România şi Bulgaria, ONG-uri, JASPERS, etc.). Principalele puncte de pe Agenda Workshop-ului sunt:
Campania de măsuratori (scurt film de prezentare);

 • Masurători hidrografice şi hidrodinamice;
 • Sedimente;
 • Geotehnică;
 • ADCP;
 • Aspecte de mediu (EIA, Inventarierea malurilor);
 • Activităţi viitoare.

Materialele de prezentare din cadrul Workshop-ului vor fi distribuite tuturor invitaţilor.
Data: 03.07.2017