Pentru cea de a doua campanie de masuratori au fost pregatite toate ambarcațiunile, echipamentele și dispozitivele necesare

Pentru cea de a doua campanie de măsurători au fost pregătite toate ambarcațiunile, echipamentele și dispozitivele necesare.
Metodologia și durata (60 de zile pentru măsurători și 30 de zile pentru procesarea datelor) de realizare a măsurătorilor va fi aceași cu cea din prima campanie.
Pentru încadrarea în termen au fost mobilizate echipele de măsurători alcătuite din personal calificat pentru toate tipurile de măsurători: hidrografice, hidrodinamice, topografie și prelevări de probe de sedimente.
Activitățile care urmează a se derula, vor consta în următoarele:

  • Stabilirea unor puncte de referință;
  • Măsurători hidrografice;
  • Măsurători topografice;
  • Măsurători hidrodinamice;
  • Măsurători de sedimente.

Astfel, în data de 10 iulie 2017 a început cea de a doua campanie de măsuratori. În perioada 12.07.2017 – 17.07.2017 se vor efectua măsurători hidrografice, hidrodinamice și prelevări de probe de sedimente în sectorul cuprins între km 818 – km 860.
Pentru măsurătorile topografice, colectarea datelor prin scanare LiDAR va începe în data de 15.07.2017 și va dura 6 zile (în condiții favorabile de zbor), după care acestea se vor procesa.  
În urma realizării, procesării și integrării măsurătorilor hidrografice și topografice se va obține DTM-ul (grid 50/50cm) specific celei de a doua campanii de măsurători.
După realizarea și completarea celei de a doua campanii de studii de teren (hidrografice, topografice, hidrodinamice și sedimente), se va face o evaluare cuprinzătoare a morfologiei fluviului pe baza rezultatelor studiului privind sedimentele, pentru a întelege sursa, transportul și modul de depozitare al acestora, care sunt în general responsabile pentru zonele critice (cu blocaje) de-a lungul Dunării. Cu ajutorul rezultatelor obținute din studiile complementare, vor fi identificate și se vor analiza opțiunile potențiale și scenariile care vor fi testate. Pe baza rezultatelor celei de a doua campanii de măsurători se va realiza calibrarea modelului hidrodinamic și de transport și se va putea iniția modelarea detaliată a opținilor identificate.
Data: 14.07.2017